Ống gang và phụ kiện  Xinxing - BMS
Sản phẩm BMS
 
Thống kê truy cập
Online : 2
Lượt truy cập : 1023003
Ống gang và phụ kiện Xinxing
Dỡ hàng và vận chuyển
Đầu nối
Phụ kiện ống gang
Phụ kiện ống gang
Ống gang Xingxing
Ống gang dẻo Xinxing
Socket Spigot 11.25°Bend (Figure 14 and Table 14)
Ổ cái vòi nước với ổ nhánh kép
Ổ cái vòi nước với ổ nhánh kép


Trang: 12»

 
 
Head Office (Singapore)
22 Yio Chu Kang RD. #2-06 Highland Centre Singapore 545535
Tel: +65 648 24 872
Fax:
+65 648 24 872
Văn Phòng HCM
E2.08 Lầu 2, Tòa nhà Symphony – Midtown, Đường 15, Phường Tân Phú, Quận 7,
Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel: +84 2854117666 Fax: +84 2854117667
Copyright @ BMS Corp 2011  Design by An Thinh