Sản phẩm BMS
84 838 423 707
84 838 423 706
 
Thống kê truy cập
Online : 3
Lượt truy cập : 844407
Nước và nước thải
Ống gang dẻo Xinxing
Hệ Thống Xử Lí Nước - TrayMaster Deaerator
Hệ Thống Xử Lí Nước - SprayMaster Classic Deaerator
Hệ Thống Xử Lí Nước - Blowdown Separator
Hệ Thống Xử Lí Nước - Chemical Feed System
Hệ Thống Xử Lí Nước - Water Cooler
Hệ Thống Xử Lí Nước - Water Softener
 
 
Head Office (Singapore) 
32 Ang Mo Kio Industrial Park 2, #03-07, Sing Industrial Complex,
Singapore 569510
Tel/Fax: +65 6483 3932
Văn Phòng HCM
#804, Lầu 8, Toà nhà ABC, 10 Phổ Quang, P2,  Q. Tân Binh,
Hồ Chí Minh , Việt Nam 
Tel: +84 838 423 707 / 708             Fax: +84 838 423 706
Copyright @ BMS Corp 2011  Design by Dinh Cao